PRODUSE
 Ingineria proceselor  
Mediu     
Automatism si control  
Procesarea alimentelor     
Farmaceutice    
Chimia proceselor   
Inginerie mecanica  
Mecanica si tehnologie     
Mecanica solidelor     
Aerodinamica     
Hidraulica     
Termodinamica     
Hidraulica uleiurilor     
 

 

Produse

     Ingineria mecanica
          Mecanica si tehnologie
          Statica
          Cinematica
          Dinamica
          Sisteme
          Modele in sectiune
          Tribologie
          Mecanica solidelor
          Duritatea materialelor
          Elasticitatea si fotoelasticitatea
          Masini de incercari
          Aerodinamica
          Tuneluri de vant
          Testarea ventilatoarelor
          Instrumentatie
          Hidraulica
          Hidrostatica si proprietatile fluidelor
          Mecanica fluidelor
          Pompe si cavitati
          Canale
          Hidrologie
          Termodinamica
          Transferuri de caldura
          Energii regenerabile
          Masurarea temperaturii
          Hidraulica uleiuri
          Hidraulica uleiuri
     Ingineria proceselor
          Mediu
          Apa potabila
          Purificare
          Finisare
          Tratamentul deseurilor si a fumului
          Automatism si control
          Automatism
          Control proces
          Senzori
          Procesarea alimentelor
          Transformarea fructelor
          Prelucrarea laptelui
          Fructe si legumelor
          Lapte
          Farmaceutice
          Creme si emulsii
          Lichide injectabile
          Tablete
          Chimia proceselor
          Chimie
  Copyright © 2007 Labor Nova
Toate drepturile rezervate